TITLU PROIECT

Sprijinirea dezvoltării resurselor umane şi a mediului de afaceri din domeniile SNC/SNCDI prin facilitarea accesului IMM-urilor la instrumente de îmbunătăţire a competențelor profesionale – Sprijin IMM - POCU/227/3/8/117182

Sunteți un antreprenor din regiunea de dezvoltare CENTRU (Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș), iar firma dumneavoastră se încadrează într-unul din codurile CAEN din lista codurilor CAEN eligibile? Noi vă putem forma angajații din departamentul de Resurse Umane sau cel de Management. Consultați condițiile de eligibilitate existente pe site și contactați-ne pentru mai multe detalii.

Formular de înregistrare

Perioada de desfășurare a cursurilor

MANAGER

Perioada de desfășurare: Începând cu 27 Martie 2019 ( 7 luni - 120 ore )

ANTREPRENOR

Perioada de desfășurare: Începând cu 27 Martie 2019 ( 7 luni - 40 ore )

RESURSE UMANE

Perioada de desfășurare: Începând cu 27 Martie 2019 ( 3 luni - 60 ore )

INFORMAȚII PROIECT

  • Axă prioritară: Locuri de muncă pentru toți
  • Durată proiect: 12 luni
  • Valoarea totală a proiectului: 4,527,991.74 RON
  • Cod proiect: POCU/227/3/8/117182

 

  • Valoarea alocării financiare nerambursabilă: 4,527,991.74 RON
  • Din care:
  • FSE: 3,848,792.98 RON
  • Bugetul național: 588,638.80 RON
  • Beneficiar: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI