„Sprijinirea dezvoltării resurselor umane și a mediului de afaceri din domeniile SNC / SNCDI prin facilitarea accesului IMM-urilor la instrumente de îmbunătățire a competențelor profesionale – Sprijin IMM” Cod: POCU/227/3/8/117182

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI (USAMV București) în calitate de beneficiar lansează înscrierile în cadrul proiectului Cod POCU/227/3/8117182 având ca obiectiv susținerea antreprenorilor, a angajaților din departamentele de management și resurse umane, precum și a IMM-urilor, cu scopul de a crește gradul de adaptare al activității lor la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020) în domeniile „Turism și Ecoturism”, respectiv „Procesarea alimentelor și a băuturilor”, în Regiunea de Dezvoltare Centru.

Grupul Țintă al proiectului este format din 502 persoane din următoarele categorii: 100 Angajați din Departament Management sau funcție de management, 40 Angajați din domeniul Resurselor Umane și 362 Antreprenori, precum și 46 de societăți comerciale din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii – IMM.

Cele 502 persoane din Grupul Țintă și cele 46 de IMM-uri trebuie să aibă domiciliul, respectiv sediul social sau punctul de lucru, într-unul din județele Regiunii de Dezvoltare Centru (județele Alba, Brasov, Covasna,  Harghita, Mureș și Sibiu).

Pentru a fi eligibile, persoanele fizice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • Să facă parte din una dintre cele trei categorii de Grup Țintă eligibile menționate mai sus;

  • Să provină din intreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară intr-unul din sectoarele economice „Turism și Ecoturism” și „Procesarea alimentelor și a băuturilor”;

  • Are locul de muncă ocupat în Regiunea de Dezvoltare Centru;

  • Nu beneficiază de asistență prin alte proiecte finanțate în cadrul POCU - Obiectivul specific: 3.8.

Pentru a fi eligibile, persoanele juridice trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • Să își desfășoare activitatea (prin dovedirea unui sediu social sau punct de lucru) în Regiunea de Dezvoltare Centru;

  • Să se încadreze în categoria IMM-urilor respectând condițiile Legii nr. 346/2004 cu modificările și completările ulterioare;

  • Să desfășoare activitatea principală sau secundară conform codului CAEN într-unul din sectoarele economice „Turism și Ecoturism” și „Procesarea alimentelor și a băuturilor” sau intenționează să își adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul din codurile CAEN prevăzute în Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 aferente celor două domenii;

  • Nu beneficiază de asistență prin alte proiecte finanțate în cadrul POCU - Obiectivul specific: 3.8.

Pentru informatii suplimentare privind proiectul și înscrierea în Grupul Țintă, se pot contacta reprezentanții USAMV București, respectiv echipa de implementare cu datele de contact menționate pe site-ul www.usamv.ro, secțiunea Cercetare / Proiecte în derulare.

USAMV București – Manager de proiect,

Postamentel Mariana Marieta

 

E-mail: dga@usamv.ro

ANUNȚ – LANSARE ÎNSCRIERI PROIECT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *