• Campanii de conștientizare cu privire la importanța facilitării accesului la activități / măsuri / instrumente integrate în vederea creșterii competențelor profesionale pentru Angajați / Antreprenori implicați în activități economice din domeniile SNC abordate în cadrul proiectului și importanța sprijinirii IMM-urilor în realizarea planificărilor strategice pe termen lung;

  • Sprijinirea a 100 de Manageri în creșterea competențelor profesionale și certificarea acestora în conformitate cu standardele naționale și europene privind Formarea Profesională Continua;

  • Sprijinirea a 40 de Angajați din domeniul resurselor umane în creșterea competențelor profesionale și certificarea acestora în conformitate cu standardele naționale și europene privind Formarea Profesională Continua;

  • Sprijinirea a 362 de Antreprenori în creșterea competențelor profesionale și certificarea acestora în conformitate cu standardele naționale și europene privind Formarea Profesională Continua;

  • Organizarea de conferințe dedicate ințelegerii și aprofundării Temelor Orizontale și Secundare ale Uniunii Europene privind Dezvoltarea Durabilă, Inovarea Socială, Reducerea emisiilor de CO2, Tehnologia Informației și Comunicațiilor etc;

  • Organizare sesiuni de Business Coaching și cursuri de Formare Profesională (Competențe Antreprenoriale, Manager îmbunătățire procese și Inspector Resurse Umane) gratuite pentru membrii Grupului Țintă;

  • Elaborarea a 46 de Planificari Strategice pe termen lung pentru 46 de IMM-uri identificate la nivelul proiectului care necesită acest tip de intervenție.

Toate activitățile în care este implicat Grupul Țintă (cursuri de formare profesională și coaching, deplasări - dacă este cazul, participare la intâlniri de lucru etc.) și toate serviciile oferite participanților în cadrul acestui proiect sunt gratuite, fiind finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.