5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 Alte servicii de cazare
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
1011 Producția și conservarea cărnii
1012 Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre
1013 Fabricarea produselor din carne
1020 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1031 Prelucrarea și conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
1042 Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
1052 Fabricarea înghețatei
1061 Fabricarea produselor de morărit
1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor
1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare
1081 Fabricarea zaharului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare
1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea malțului
1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
5610 Restaurante
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 Alte activități de alimentație

1310  Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1320  Producția de țesături

1330 Finisarea materialelor textile

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)

1393 Fabricarea de covoare și machete

1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte

1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcainte pentru lucru

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414  Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.

1420 Fabbricarea articolelor din blană

1431 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament

1520 Fabricarea încălțămintei

4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate

4641 Comerț cu ridicata al produselor textile

4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate

4771 Comerț cu amănuntul al imbrăcămintei, în magazine specializate

4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate

4782 Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe

1610 Tăierea și rindeluirea lemnului

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103 Fabricarea de saltele și somiere

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat

4665 Comerț cu ridicată al mobilei de birou

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor 

4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase

3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere

5811 Activități de editare a cărților

5813 Activități de editare a ziarelor

5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor

5819 Alte activități de editare

5821 Activități de editare a jocurilor de calculator

5911 Activități de producție cinematografica, video și de programe de televiziune

5912 Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune

5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

5914 Proiecția de filme cinematografice

5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6010 Activități de difuzare a programelor de radio

6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune

7111 Activități de arhitectură

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate
de acestea

7220 Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

7410 Activități de design specializat

7420 Activități fotografice

7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)

8130 Activități de întreținere peisagistică

9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)

9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003 Activități de creație artistică

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe și compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetări

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3020 Fabricarea materialului rulant

3312 Repararea mașinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 Repararea altor echipamente

4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe și compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetări

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3020 Fabricarea materialului rulant

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3317 Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 Repararea altor echipamente

4511 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice

2612 Fabricarea altor componente electronice

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optica

2732 Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electrocasnice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice si electronice

2823 Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou

4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului

4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicați

4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine

4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

5829 Activități de editare a altor produse software

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu

6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activități de telecomunicații prin satelit

6190 Alte activități de telecomunicații

6201 Activități de realizare a software-ului la comanda

6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

6203  Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

6312 Activități ale portalurilor web

6399 Alte activități de servicii informaționale

9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

9512 Repararea echipamentelor de comunicații

 

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie

3250 Producția de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice

4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate

4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, in magazine specializate

7500 Activități veterinare

8610 Activități de asistență spitalicească

8621 Activități de asistență medicală generala

8622 Activități de asistență medicală specializată

8623 Activități de asistență stomatologică

8690 Alte activități referitoare la sănătatea umana

8710 Activități ale centrelor de ingrijire medicală

8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 Activități ale caminelor de bătrâni și ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure

2712 Fabricarea aparatelor de control si distribuție a electricității

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2811 Fabricarea de motoare și turbine

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deșeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activități și servicii de decontaminare

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

7111 Activități de arhitectură

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7120 Activități de testări și analize tehnice

7211 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

4110 Dezvoltare(promovare) imobiliară

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane

4221 Lucrări de contrucții a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4291 Construcții hidrotehnice

4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a

4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

4312 Lucrări de pregătire a terenului

4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

4321 Lucrări de instalații electrice

4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

4331 Lucrări de ipsoserie

4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie

4333 Lucrări de pardosire și plecare a pereților

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri

4339 Alte lucrări de finisare

4391 Lucrări de învelitor, șarpante și terase la costrucții

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5020 Transporturi maritime și costiere de marfă

5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare

5121 Transporturi aeriene de marfă

5122 Transporturi spațiale

5210 Depozitări

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

5224 Manipulări

5310 Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2311 Fabricarea sticlei plate

2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

2313 Fabricarea articolelor din sticlă

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică

2320 Fabricarea de produse refractare

2331 Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

2332 Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a

2351 Fabricarea cimentului

2352 Fabricarea varului și ipsosului

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2365 Fabricarea produselor din azbociment

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

2712 Fabricarea aparatelor de control și distribuție a electricității

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

2811 Fabricarea de motoare și turbine

3512 Transportul energiei electrice

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase

3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabilesortate

3900 Activități și servicii de decontaminare