PERSOANE FIZICE

Curs | Competențe antreprenoriale

 • Antreprenori care îşi gestionează propriile afaceri în cadrul unei societăți cu personalitate juridical: IMM sau PFA;
 • Au calitatea de acționar, asociat sau asociat unic cumulate cu adminstrator;
 • Au autorizate activitățile principale sau secundare ale IMM-ului într-unul din domeniile, conform codurilor CAEN eligibile;

Curs | Manager Îmbunătățiri procese

 • Angajaţi in cadrul unui IMM cu cod CAEN eligibil, cu studii superioare din orice domeniu;
 • Contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parțial;
 • Asigură managementul strategic şi ocupă o poziţie de management: manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.

Curs | Inspector Resurse Umane

 • Angajaţi cu contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parţial, în departament de resurse umane ale unui IMM cu cod CAEN eligibil;

Documente înscriere

IMM

 • Activează (are sediul social sau cel puţin un punct de lucru) în Regiunea de dezvoltare Centru;
 • Se încadrează în categoria IMM-uri, aşa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004;
 • Îşi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC (Turism şi ecoturism, Procesarea alimentelor şi a băuturilor) şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau intenţionează să îşi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare economice şi în corelare cu cel puţin unul din domeniile de specializare inteligentă menţionate anterior;
 • Codul CAEN al activităţii autorizate principale sau secundare eligibilă se va regăsi în Anexa 5 – Lista aferenta codurilor CAEN eligibile, anexă la Ghidul Solicitantului POCU 3.8 România profesională – Resurse umane competitive, aferente domeniilor SNC din cadrul prezentului proiect, şi anume: Turism şi ecoturism, Procesarea alimentelor şi a băuturilor;
 • Să aibe disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (activităţi de sprijinire pentru realizarea planificării strategice, etc.), prin reprezentantul legal / alţi reprezentanţi / angajaţi / împuterniciţi / etc.
 • Să aibe disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (activităţi de sprijinire pentru realizarea planificării strategice, etc.), prin reprezentantul legal / alţi reprezentanţi / angajaţi / împuterniciţi / etc.