Grupul ţintă al proiectului este format din 502 persoane, din următoarele 3 categorii
 • Angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), care asigură managementul strategic și care ocupă poziţii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.);
 • Angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din departamentele de resurse umane;
 • Antreprenori care îşi gestionează propriile afaceri.
STRUCTURA GRUPULUI ŢINTĂ PE CATEGORII DE PERSOANE:
Din cele 502 persoane din GT, se va asigura faptul că:
 • 40 de persoane din GT (aprox. 8%) vor fi angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din departamentele de resurse umane;
 • 100 de persoane din GT (aprox. 20%), vor fi angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), care asigură managementul strategic și care ocupă poziţii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.);
 • 362 de persoane din GT (aprox. 72%) vor fi antreprenori care îşi gestionează propriile afaceri.
STRUCTURA GRUPULUI ŢINTĂ PE SECTOARE / DOMENII SNC:
Cele 502 persoane din GT vor proveni din domeniile SNC precum Turism şi ecoturism, Procesarea alimentelor şi a băuturilor, iar în cadrul prezentului proiect se vor asigura următoarele:
 • Cel puţin 50,17% dintre cele 502 persoane din GT vor proveni din domeniul SNC Procesarea alimentelor şi a băuturilor;
STRUCTURA GRUPULUI ŢINTĂ PE DOMICILIU / LOCUL DE MUNCĂ OCUPAT / MEDIUL DE REZIDENŢĂ:
Cele 502 de persoane din GT vor proveni din Regiunea de dezvoltare Centru, iar în cadrul prezentului proiect se vor asigura următoarele:
 • Cel puţin 16,67% dintre cele 502 persoane din GT vor proveni din judeţul Braşov;
 • Cel puţin 16,67% dintre cele 502 persoane din GT vor proveni din judeţul Covasna;
Din cadrul celor 502 de persoane din GT se vor asigura următoarele:
 • Cel puţin 2,5% dintre cele 502 persoane din GT vor proveni din mediul rural;
STRUCTURA GRUPULUI ŢINTĂ PE GRUPE DE SEX ŞI CATEGORII SOCIALE:
Din cadrul celor 502 de persoane din GT se vor asigura următoarele:
 • Cel puţin 22% dintre cele 502 persoane din GT vor fi persoane de sex feminin;
 • Cel puţin 0,17% dintre cele 502 persoane din GT vor fi persoane de etnie romă;
 • Cel puţin 0,33% dintre cele 502 persoane din GT vor fi persoane din categoria de grup vulnerabil (persoane cu dizabilităţi şi / sau handicap / reprezentanţi din familii monoparentale / mame singure cu copii / unici întreţinători de familie / tineri şi / sau adulţi aflaţi în risc de sărăcie, etc.);
STRUCTURA GRUPULUI ȚINTĂ PE VÂRSTĂ ŞI NIVELUL DE STUDII ABSOLVITE:
Din cadrul celor 502 de persoane din GT se vor asigura următoarele:
 • Cel puţin 6% dintre cele 502 persoane din GT vor fi persoane din categoria de vârsta între 18-25 de ani şi categoria de vârsta 26-45 de ani;
 • Cel puţin 4% dintre cele 502 persoane din GT vor fi persoane care vor avea cel puţin studii medii absolvite;