CRITERII DE SELECȚIE A PERSOANELOR ÎN GT ŞI A IMM-URILOR:

 

 • Face parte din una dintre cele 3 categorii de GT eligibile: angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), care asigură managementul strategic şi care ocupă poziţii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.) / angajaţi cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parţial), din departamentele de resurse umane / antreprenori care îşi gestionează propriile afaceri;
 • Persoanele care au calitatea de angajaţi (angajaţi în departamentul de management şi angajaţi în departamentul de resurse umane) şi persoanele care au calitatea de antreprenori, vor proveni din întreprinderi care-şi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC (Turism şi ecoturism, Procesarea alimentelor şi a băuturilor) şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din intreprinderi care intenţionează să îşi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare economice şi în corelare cu cel puţin unul din domeniile de specializare inteligentă menţionate anterior;
 • Codul CAEN al activităţii autorizate principale sau secundare eligibilă se va regăsi în Anexa 5 – Lista aferenta codurilor CAEN eligibile, anexă la Ghidul Solicitantului POCU 3.8 România profesională – Resurse umane competitive, aferente domeniilor SNC din cadrul prezentului proiect, şi anume: Turism şi ecoturism, Procesarea alimentelor şi a băuturilor;
 • Are locul de muncă ocupat în: Regiunea de dezvoltare Centru;
 • Să aibe disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (activităţi privind îmbunătăţirea competentelor în plan profesional şi antreprenorial, etc.);
 • Nu beneficiază de finanțare / dublă finanţare prin alte proiecte finanțate prin POCU 3.8, în momentul înscrierii;
 • Să completeze şi să semneze angajamentul de disponibilitate față de activităţile proiectului.

Criterii de departajare:

 • Sunt persoane receptive la primirea informaţiilor;
 • Sunt interesaţi de dezvoltarea profesională / modele de cariere / modele de succes, etc.
 • Punctajul obţinut în urma completării unui chestionar pentru identificarea potenţialului de  dezvoltare profesională / antreprenorială;
 • Criteriul : „primul venit – primul servit”;
 • Activează (are sediul social sau cel puţin un punct de lucru) în Regiunea de dezvoltare Centru;
 • Se încadrează în categoria IMM-uri, aşa cum sunt definite în Legea nr. 346/2004;
 • Îşi desfăşoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC (Turism şi ecoturism, Procesarea alimentelor şi a băuturilor) şi în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau intenţionează să îşi adapteze activitatea principală sau secundară la cel puţin unul dintre aceste sectoare economice şi în corelare cu cel puţin unul din domeniile de specializare inteligentă menţionate anterior;
 • Codul CAEN al activităţii autorizate principale sau secundare eligibilă se va regăsi în Anexa 5 – Lista aferentă codurilor CAEN eligibile, anexă la Ghidul Solicitantului POCU 3.8 România profesională – Resurse umane competitive, aferente domeniilor SNC din cadrul prezentului proiect, şi anume: Turism şi ecoturism, Procesarea alimentelor şi a băuturilor;
 • Să aibe disponibilitatea de participare la activităţile proiectului (activităţi de sprijinire pentru realizarea planificării strategice, etc.), prin reprezentantul legal / alţi reprezentanţi / angajaţi / împuterniciţi / etc;
 • Nu beneficiază de finanțare / dublă finanţare prin alte proiecte finanțate prin POCU 3.8, în momentul înscrierii;
 • Să completeze şi să semneze prin reprezentantul legal / alţi reprezentanţi / angajaţi / împuterniciţi / etc., angajamentul de disponibilitate față de activităţile proiectului.

Criterii de departajare:

 • Reprezentantul legal / antreprenorul / angajaţii IMM-ului sunt persoane din Grupul Ţintă al proiectului;
 • Reprezentantul legal / antreprenorul / angajaţii IMM-ului sunt persoane receptive la primirea informaţiilor;
 • Reprezentantul legal / antreprenorul / angajaţii sunt interesaţi de dezvoltarea profesională pentru anticiparea schimbărilor / etc.
 • Punctajul obţinut în urma completării unui chestionar pt identificarea gradului de nevoie pentru sprijină IMM-ului;
 • Criteriul: „primul venit – primul servit”.