Susţinerea angajaţilor din departamentele de management şi resurse umane, a antreprenorilor şi a IMM-urilor, cu scopul de a creşte gradul de adaptare al activităţii, la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu SNCDI, prin facilitarea accesului la activităţi, măsuri şi intrumente integrate pentru creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor asupra importanţei şi necesităţii participării angajaţilor la programe de formare profesională, pentru îmbunătăţirea competențelor în plan profesional şi antreprenorial şi pentru sprijinirea intreprinderilor privind planificările strategice.