OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este de susţinere a angajaţilor din departamentele de management şi resurse umane, a antreprenorilor şi a IMM-urilor, cu scopul de a creşte gradul de adaptare al activităţii, la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi în corelare cu SNCDI, prin facilitarea accesului la activităţi, măsuri şi intrumente integrate pentru creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor asupra importanţei şi necesităţii participării angajaţilor la programe de formare profesională, pentru îmbunătăţirea competențelor în plan profesional şi antreprenorial şi pentru sprijinirea intreprinderilor privind planificările strategice.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor care îşi desfăşoară activitatea în domenile SNC/SNCDI cu privire la importanţa necesităţii participării angajaţilor la programe de formare profesională, prin organizarea şi implementarea unor campanii de conştientizare interactive şi profesioniste.

Sprijinirea a cel puţin 502 persoane (angajaţi în departamentele de management, angajaţi în departamentele de resurse umane şi antreprenori), prin facilitarea accesului acestora la activităţi integrate şi inovatoare de îmbunătăţire a competențelor în plan profesional şi antreprenorial, în vederea creşterii gradului de anticipare şi adaptare la schimbare.

Sprijinirea a 46 de intreprinderi din domeniile SNC/SNCDI, pentru realizarea planificărilor strategice pe termen lung, în vederea creşterii gradului de anticipare şi adaptare proactivă la schimbări.