Conform cererii de finanțare, grupul țintă (GT) al proiectului este format din 502 persoane care provin din Regiunea de Dezvoltare Centru (județele Alba, Brașov, Covasna,  Harghita, Mureș și Sibiu) și aparține domeniilor SNC „Turism si Ecoturism” si „Procesarea alimentelor și a băuturilor”, fiind împărțit în trei categorii, respectiv:

  • 100 persoane - Angajati cu contract individual de muncă (cu norma întreagă sau cu timp parțial), care asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc.);

  • 40 persoane - Angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial), din departamentele de resurse umane;

  • 362 persoane - Antreprenori care își gestionează propriile afaceri.

Totodata GT va avea în componență persoane care corespund următoarelor criterii și ponderi:

 

Nr. crt.

Denumire criteriu

% minime

Valoare minimă

1

domeniul SNC „Procesarea alimentelor și a băuturilor”

50,17%

252

2

proveniență din județul Brașov

16,67%

84

3

proveniență din județul Covasna

16,67%

84

4

proveniență din mediul rural

2,5%

13

5

persoane cu studii medii absolvite

4%

21

6

persoane de sex feminin

22%

111

7

persoane din categoria de grup vulnerabil

0,33%

2

8

persoane de etnie roma

0,17%

1

9

persoane cu vârsta între 18-25 de ani

6%

31

10

persoane cu vârsta între 26-45 de ani

6%

31

persoane din categoria de grup vulnerabil = persoane cu dizabilități și / sau handicap / reprezentanți din familii monoparentale / mame singure cu copii / unici întreținători de familie / tineri și / sau adulți aflați în risc de sărăcie etc.